Technologie lotnicze

  • procedury nieprecyzyjnego podejścia do lądowania RNAV
  • implemantacja LPV w symulatorach lotu
  • projektowanie, budowa i dostawy symulatorów lotu ze zobrazowaniem 3D
  • konwersja usług platform pilotowanych na bezpilotowe
  • inspekcja świateł podejścia na lądowiskach śmigłowców
  • kreowanie monitoringu obiektów liniowych
  • nowe innowacyjne zastosowania platform lotniczych
  • wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie monitoringu i ochrony infrastruktury krytycznej