UAV / RPAS – Bezzałogowce

Bezzałogowy Statek Powietrzny mimo, że nie zdefiniowany w naszym Prawie Lotniczym, jest platformą latającą kierowaną z ziemi przez certyfikowanego operatora. BSP w zakresie parametrów lotu wykonuje zadania przesyłane mu za pomocą łącza radiowego ze stacji kierowania przez operatora. Automatycznie platforma latającą porusza się tylko w sytuacji awaryjnej kiedy operator utracił z nim łączność.

Zobacz przykładowe prace wykonane za pomocą bezzałogowców

Korzyści stosowania bezzałogowych statków powietrznych:

  • szybki czas pozyskania geoinformacji obrazowej
  • możliwość wykonania zdjęć fotogrametrycznych i teledetekcyjnych dla niewielkich obszarów, obszarów trudnodostępnych i niebezpiecznych
  • względna niezależność od lotniczych warunków pogodowych
  • wysoka rozdzielczość terenowa danych obrazowych (poniżej 15 cm) oraz wysoka dokładność bezwzględna i względna pozycjonowania obiektów
  • wspomaganie cyfrowego przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych
  • możliwość wykonania wielokrotnej i powtarzalnej w czasie rejestracji
  • niskie koszty zakupu i eksploatacji aparatu UAV oraz rejestracji zdjęć
  • brak konieczności posiadania lotniska z infrastrukturą techniczną
  • przyjazność dla środowiska

Szkolenia lotnicze w zakresie UAVO, VLOS, BVLOS, UAVO-INS

Szkolenia w zakresie technik wykonywania zdjęć i pomiarów fotogeometrycznych

Posiadamy własne centrum szkoleniowe na śląsku.