Energetyka

Świadczymy usługi dla operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług wspomagających służby eksploatacyjne WN i SN.

Budowa lini napowietrznej z użyciem statku powietrznego

Budowa lini napowietrznej z użyciem statku powietrznego

  Wykaz proponowanych usług:

 • patrolowanie i diagnostyka linii elektroenergetycznych
 • oględziny
 • termowizja
 • badanie zjawiska „KORONA”
 • rejestracja i skaning laserowy tras przebiegów linii
 • budowa i aktualizacja systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • wspomaganie odbiorów prac eksploatacyjnych i remontów (malowanie, remonty)
 • wspomaganie budowy nowych linii energetycznych
 • wspomaganie firm świadczących usługi prac pod napięciem
 • świadczenie usług „pogotowia”

OGLĘDZINY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

Proponuje się wykonanie jednego z corocznych okresowych oględzin linii z powietrza tj. z pokładu śmigłowca lecącego ze średnią szybkością 40 – 50 km/godz. przez specjalnie przeszkolonego obserwatora, który dokonuje zapisu spostrzeżeń na specjalnie opracowanych dla tego rodzaju prac lotniczych kartach oględzin lub rejestruje przebieg trasy linii- przez zainstalowaną na pokładzie śmigłowca kamerę B-cam
Informacja o uszkodzeniach linii wymagających natychmiastowej interwencji przekazywana jest albo z pokładu śmigłowca w trakcie lotu albo po zakończeniu lotu.

Oględziny okresowe linii obejmują:

 • ogólny przebieg terenowy linii
 • ocenę stanu łańcuchów, izolatorów wraz z osprzętem, przewodów odstępników, tłumików, zakratowania konstrukcji słupów
 • ocenę stanu zadrzewienia
 • ocenę odcinków zagrożonych (ważne skrzyżowania, tereny zagrożone szkodami górniczymi, trasy przelotów ptaków itp.)
 • usytuowanie obiektów mieszkalnych i gospodarczych na trasie przebiegu linii

Oględziny poawaryjne linii obejmują:

 • oględziny określonego odcinka linii dla ustalenia przyczyn automatycznego wyłączenia linii oraz określenie rodzaju uszkodzenia

Stosujemy wykonanie poawaryjnych oględzin linii z powietrza tj. z pokładu śmigłowca lecącego ze średnią szybkością dolotową (do odcinka podlegającego oględzinom) 180 km/godz i średnią szybkością roboczą 40 – 50 km/godz nad odcinkiem podlegającym oględzinom przez obserwatora wraz z rejestracją przyczyny uszkodzenia na taśmie video przez zainstalowaną na pokładzie śmigłowca kamerę typu B-cam. Oględziny te wykonywane są w miarę zgłaszania przez jednostkę takich potrzeb tj. bez przygotowanego wcześniej harmonogramu.

Obserwator określa precyzyjnie przyczynę i miejsce uszkodzenia oraz sugeruje sposób usunięcia przyczyny awarii, taśma B-cam stanowi dodatkową dokumentację miejsca i rodzaju uszkodzenia.

POMIARY TERMOWIZYJNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

Termografia (tworzenie mapy termalnej powierzchni badanego obiektu) jest nowoczesną techniką pozwalającą na identyfikacje miejsc nadmiernego przegrzewania się elementów urządzeń elektrycznych podczas obciążenia.

Śmigłowiec wyposażony jest w system termowizyjny. Jest to urządzenie ostatniej generacji przeznaczone dla dalekiej obserwacji z możliwością nałożenia na obraz koordynat GPS (Global Position System), pozycji gimbela.
Aparatura zawiera specjalistyczny system komputerowy pozwalający na oglądanie wyników pomiaru na bieżąco przez obserwatora na ekranie monitora oraz zapis obrazu w postaci cyfrowej na nośniku magnetycznym. Możliwości nośnika pozwalają na zapis pojedynczych obrazów co 1/5 sekund przez 2 godziny. Każdemu zdjęciu przyporządkowane są koordynaty geograficzne pozwalające na bezbłędną lokalizację zarejestrowanego materiału w terenie.

Pomiar termowizyjny pozwala na przeprowadzenie kontroli połączeń prądowych uchwytów odciągowych na słupach odporowych oraz złączach międzyprzęsłowych. Ocena stanu połączeń dokonywana jest przez porównanie zmierzonych przyrostów temperatury łączonych przewodów z wartościami stanowiącymi punkt odniesienia (zależnymi od: temperatury powietrza, emisyjności powierzchni, przekroju przewodu, obciążenia prądowego) w stosunku do wartości dopuszczalnej obciążenia długotrwałego. Przy tej metodzie możliwe jest zlokalizowanie miejsc o różnicy temperatur nawet do 0,1°C. Dla zapewnienia opłacalności operacji kontrola linii przeprowadzana jest przy obciążeniu wynoszącym minimum 50% prądu znamionowego danej linii.

Podstawowe korzyści płynące z zastosowania termowizji to:

 • krótszy czas i mniejsze koszty przestojów linii
 • tańsza eksploatacja i obsługa linii
 • mniejsze koszty kontroli stanu linii
 • wykonywanie diagnostyki pod pełnym obciążeniem przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy

BADANIE ZJAWISKA „KORONA”

Jest to jeden ze skutecznych i prostych systemów diagnostycznych wykorzystujących zjawisko ulotu. Jak wiadomo, wysokie napięcie pomiędzy przewodami linii a ziemią powoduje, że na powierzchni przewodów występują tzw. Wyładowania niezupełne – przeskoki iskier elektrycznych, nie rozwijające się w pełne wyładowanie. Zjawisko to zwane ulotem jest przyczyną

 • strat energii
 • hałasu
 • zakłóceń radioelektrycznych
 • uwalniania niewielkich ilości ozonu i tlenków azotu

Stosowane dotąd urządzenie analogowe służyło do rejestracji zjawiska na trasie przebiegu linii.
W tym roku przedstawiono nowy typ kamery rejestrującej zjawisko.

Urządzenia te potrafią wykryć:

 • uszkodzenia przewodów roboczych ( rozmietlenia, pęknięcia itp.)
 • luzy na połączeniach ( nie dokręcone odstępniki, luzy na łączeniach z izolatorem itp.)
 • uszkodzenia izolatorów

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości, jakie daje zastosowanie śmigłowców na potrzeby tej branży, dlatego zapraszamy do kontaktu z AIRCOM i zachęcamy do współpracy w zakresie optymalizacji zlecenia

Title

Previous
Next