Prace dźwigowe

Lot dźwigowo-montażowy to lot, którego celem jest przemieszczenie ładunku, posadowienie go na ustalonym stanowisku, podanie ładunku ekipie montażowej, montaż lub demontaż na stanowisku lub kombinacja tych zadań przy zastosowaniu urządzeń do podwieszania ładunku na zewnątrz płatowca.

Klasyfikacja lotów:
a) Ze względu na charakter zadania:

Kategoria I – dźwigowe – przemieszczenie ładunku z punktu do punktu bez precyzyjnego osadzenia na określonym stanowisku
Kategoria II – montażowe – przemieszczenie ładunku z punktu do punktu z precyzyjnym osadzeniem na określonym stanowisku.
Kategoria III – montażowe długotrwałe – przemieszczenie elementu z punktu do punktu z precyzyjnym osadzeniem na określonym stanowisku z długotrwałego zawisu (powyżej 5 min). W zakres tych prac wchodzą również prace z monterem siedzącym na specjalnej platformie na zewnątrz śmigłowca i wykonującego określone czynności montażowe i naprawcze.

b) Ze względu na wysokość powyżej powierzchni gruntu (AGL):

Kategoria N – niskie – przemieszczenie do 50 m AGL
Kategoria S – średnie – przemieszczenie 51 – 100 m AGL
Kategoria W – wysokie – przemieszczenie powyżej 100 m AGL

c) Ze względu na ciężar podwieszonego ładunku:

Kategoria L – waga elementu podwieszonego do 75% udźwigu śmigłowca
Kategoria C  – waga  elementu podwieszonego powyżej 75% udźwigu śmigłowca bez przekraczania ograniczeń eksploatacyjnych

 

Title

Previous
Next